30
sty

Strony patriotyczne

O polityce pisał już Arystoteles. Starożytni i średniowieczni włodarze uważali, że władza polityczna pochodzi od boga. Swobodnie było rozgłaszać taki pogląd, kiedy o tym, kto króluje, decydowało urodzenie. Arystoteles uważał, że polityka to sztuka rządzenia. Według niego wolno było sprawować władzę, niemniej jednak nie być politykiem, jeżeli nie posiadało się odpowiednich cnót i nie działało na korzyść swoich poddanych. Zmiany w trybie definiowania pojęcia polityki rozpoczęły się zmieniać wraz z demokratyzacją państw. Aktualnie twierdzi się, że polityka to sposób dochodzenia do władzy i sprawowanie władzy. Wedle jednych polityka polega na uzgadnianiu przeciwnych interesów – zobacz stronę internetową polityka polska. Miałaby to w związku z tym być sztuka kompromisów. Drudzy uważają, oraz potwierdza to nadzwyczaj nieraz realność, że polityka to sztuka perswazji, to wszelkie metody, które prowadzą do tego, że nasze stanowisko wygrało ze stanowiskiem przeciwnika. Ta druga definicja wydaje się niemało bardziej odpowiadać rzeczywistości. Bez względu na definicję jest to, poza pracą zawodową i sferą życia rodzinnego, najistotniejsza dziedzina życia, a przynajmniej powinna być taka w demokratycznym państwie.

Comments are closed.